Λεπτομερέστερα

Χρώμιο Βασίλειο


Ο Thomas Cavalier-Smith πρότεινε το 2004 το Chromist Kingdom, το οποίο θεωρείται σήμερα ένα από τα έξι βασίλεια των ζωντανών πραγμάτων.

Ήταν το παλιό βασίλειο Stramenopila (που κατά τη δεκαετία του 1990 ήταν ένα από τα τρία τμήματα του βασιλείου των μυκήτων).

Αυτό το βασίλειο περιλαμβάνει πολλές ομάδες φύκια. Είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί (έχουν δομές πυρήνα διαχωρισμένες από τις άλλες με μεμβράνη) και έχουν την παρουσία flagella, που μπορεί να είναι πολυκύτταρος ή μονοκύτταρος.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, τα όντα σ 'αυτό το βασίλειο μπορεί να είναι αυτοτροφικά, ετερότροφα και άλλα είναι φωτοσύνθετα. Ο τελευταίος αποκτά χλωροπλάστες με endosymbiosis (η σχέση στην οποία ένας οργανισμός ζει μέσα στο σώμα του άλλου χωρίς να το βλάψει) με κόκκινα άλγη.