Άρθρα

DNA και RNA: Ποια είναι η διαφορά;


Είναι η σύνδεση των διαφορετικών νουκλεοτιδίων που σχηματίζουν τα μακρομόρια των δύο τύπων νουκλεϊνικών οξέων: ριβονουκλεϊνικό οξύ (RNA) και δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA).

Ονομάστηκαν μετά τη ζάχαρη στα μόρια: το RNA περιέχει ζάχαρη ριβόζης και το DNA περιέχει ζάχαρη δεοξυριβόζης.

Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ μορίων DNA και RNA αφορά τις αζωτούχες βάσεις: στο DNA, οι βάσεις είναι κυτοσίνη, γουανίνη, αδενίνη και θυμίνη. Στο RNA, αντί της θυμίνης, είναι η ουρακίλη. Η σημασία και η λειτουργία των νουκλεϊνικών οξέων.