Σύντομα

Ελαστικότητα


Η ιδιότητα που έχει σημασία πρέπει να επιστρέψει στον αρχικό τόμο της - αφού η δύναμη που προκαλεί τη συμπίεση έχει σταματήσει.

Το έμβολο ωθείται στην έξοδο αέρα της σύριγγας, αλλά αυτή η έξοδος μπλοκάρεται από το δάκτυλο. Το έμβολο, όταν απελευθερώνεται από τη δύναμη στην οποία υποβλήθηκε, επιστρέφει στην αρχική θέση στη σύριγγα και αυτό δείχνει την ελαστικότητα του αέρα.

Διαίρεση

Η ιδιότητα που έχει σημασία πρέπει να μειωθεί σε εξαιρετικά μικρά σωματίδια.

Ανθεκτικότητα

Το θέμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί, αλλά μόνο να μετασχηματιστεί.