Άρθρα

Οριστικές μέθοδοι


Vasectomy και σωληναριακή σύνδεση

Η αποστείρωση (vasectomy και σύνδεσμος σαλπίγγων) είναι μια μέθοδος χειρουργικό και οριστικό αντισυλληπτικό.

Εκτελείται σε γυναίκες μέσω απολίνωσης ή κοπής των σωλήνων, εμποδίζοντας τη συνάντηση των αρσενικών και θηλυκών γαμετών. Στους άνδρες, πραγματοποιείται με σύνδεση ή κοπή των αγγείων (vasectomy), η οποία εμποδίζει την παρουσία σπερματοζωαρίων στο εκσπερματωμένο υγρό.

Όταν υπάρχει ένδειξη χειρουργικής αντισύλληψης ανδρών και ιδιαίτερα γυναικών, πρέπει να βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Vasectomy με κοπή του vas deferens.

Σύνδεση λυγισμού (κάτω) ή κοπή (άνω) των σαλπίγγων.