Σύντομα

Μονο και δικοτυληδόνες ρίζες


Στα περισσότερα φυτά dicot το ξυλόμισμα συγκεντρώνεται στην πιο εσωτερική περιοχή του κεντρικού κυλίνδρου.

Όταν παρατηρείται μια εγκάρσια τομή της ρίζας, το πρωτόξυλο καταλαμβάνει μια περιοχή σε σχήμα σταυρού ή αστέρα, τα άκρα του οποίου αγγίζουν το περικύλιο.

Το πρωτοφλοίωμα βρίσκεται στις κορυφές που σχηματίζονται από τα "όπλα" του σταυρού. Ανάμεσα στο πρωτόξυλο και το πρωτόφυλλο υπάρχει ένα κύριο μερίστεμ που ονομάζεται procambium. Οι υπόλοιποι χώροι στον κεντρικό κύλινδρο γεμίζουν με παρεγχύσιμο.

Στα μονοκοτυλήδονα φυτά, το κέντρο της ρίζας καταλαμβάνεται από ένα μυελό που αποτελείται από το μυελώδες παρέγχυμα και τα ξυλώδη και ελεύθερα αγγεία είναι διατεταγμένα γύρω του.