Σύντομα

Τύποι ιστών


Στα σπονδυλωτά ζώα υπάρχουν τέσσερις μεγάλες ομάδες ιστών: o μυϊκήτο νευρικότο συνδετικό (που καλύπτει επίσης τα οστά, τους χόνδρους και τους ιστούς αίματος) και επιθηλιακό, που αποτελούν συγκεκριμένους υποτύπους που θα διαμορφώσουν τα όργανα και τα συστήματα σώματος.
Για παράδειγμα: Το αίμα θεωρείται συνδετικός ιστός με ποικίλα κύτταρα (ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια) και πλάσμα (νερό, μεταλλικά άλατα και διάφορες πρωτεΐνες).

Στα ασπόνδυλα αυτά τα είδη ιστών είναι βασικά τα ίδια, αλλά με απλούστερες οργανώσεις. Οι περισσότεροι ιστοί, εκτός από το ότι αποτελούνται από κύτταρα, περιλαμβάνουν ενδοκυτταρικές (διάμεσες) ουσίες.

Επιθήλιο → επένδυση της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος (δέρματος), των οργάνων (ήπατος, πνεύμονα και νεφρά) και των εσωτερικών κοιλοτήτων του σώματος

Συνδετικό → που αποτελείται από κύτταρα και άφθονο εξωκυτταρικό πλέγμα, με λειτουργία πλήρωσης, συντήρησης και μεταφοράς ουσιών.

Μύες → αποτελείται από κύτταρα με συσταλτικές ιδιότητες.

Νευρικός → που σχηματίζονται από κύτταρα που αποτελούν το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα (τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό και τα νεύρα).