Σύντομα

Γλωσσάριο - Επιστολή G


Γενεαλογία - Ή οικογενειακό δέντρο ή γενεαλογία. Είναι η μελέτη των γενετικών χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης οικογένειας.

Γονιδίωμα - (1) είναι το απλό σύνολο χρωμοσωμάτων ενός κυττάρου. είναι το σύνολο που σχηματίζεται από ένα μόνο χρωμόσωμα κάθε τύπου στο υπό μελέτη είδος. Στον άνθρωπο το γονιδίωμα αποτελείται από 23 διαφορετικά χρωμοσώματα. (2) Σχέδιο γονιδιώματος, ονομασία δεδομένου του έργου της αποκωδικοποίησης ανθρώπινου DNA που έγινε δεκτό από πολλά συνδεδεμένα έθνη.

Γονίδια - τμήμα ϋΝΑ που περιέχει οδηγίες ικανές να κωδικοποιούν πρωτεΐνη.

Giminosperm - Τάξη διαίρεση Τραχεόφυτα, που χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό floral αναπαραγωγικές δομές (strobiles) και γυμνούς σπόρους (χωρίς φρούτα)? π.χ. πεύκα, κυπαρίσσι και κορυφές.

Γκίνο - Σετ καρπέλων (pistils) που αποτελούν το θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα σε λουλούδια gminosperm.

Γυναικομαστία - Μη φυσιολογική ανάπτυξη των μαστικών αδένων στους άνδρες. Αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να θεωρείται ασυνήθιστη μόνον εάν επικρατεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σύνηθες για τους εφήβους να έχουν μέτρια γυναικομαστία, χωρίς να επισημαίνουν τυχόν ανωμαλίες στην ανάπτυξή τους.

Τάππολε - Πλανητική μορφή αμφιβίων, η οποία παρουσιάζει την υδρόβια ζωή και την αναπνοή των βράχων.

Glycocalix - Ένα στρώμα πολυσακχαριτών που εκτοξεύει ένα ζωικό κύτταρο εξωτερικά.

Γλυκογόνο - Πολυσακχαρίτης που συντίθεται από συγκρότημα γλυκόζης και χρησιμοποιείται από τα σπονδυλωτά ως αποθεματικό.

Γλυκόλυση - Αρχικό στάδιο της διαδικασίας διάσπασης της γλυκόζης, με παραγωγή ενέργειας υπό τη μορφή μορίων ΑΤΡ.

Golgi - Οργανισμός που υπάρχει στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Αποτελείται από κυστίδια, σωληνάρια και επίπεδη σακούλες. Λειτουργεί στη συλλογή και συσσωμάτωση ουσιών που παράγονται από το κύτταρο.

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω