Σχόλια

Πύλη


Τα οστά του ισχίου, του ιερού και του κόκαλου σχηματίζουν μια λεκάνη που ονομάζεται λεκάνη.

Η θηλυκή λεκάνη είναι πιο στρογγυλεμένη και ευρύτερη από το αρσενικό, χαρακτηριστικό που επιτρέπει καλύτερη διαμονή κατά την ανάπτυξη και τον τοκετό.