Λεπτομερέστερα

Υπογείων υδάτων


Υπόγεια ύδατα, που σχηματίζονται από την διείσδυση του βρόχινου νερού στο έδαφος, το οποίο καταλαμβάνει τους πόρους και τις ρωγμές του.

Το νερό αυτό εισέρχεται στο έδαφος μέχρι να φτάσει σε ένα στρώμα αδιάβροχου υλικού.