Άρθρα

Πνευμονική εμβολή


Είναι το ξαφνικό κλείσιμο της πνευμονικής αρτηρίας ή ένα από τα κλαδιά του, που προκαλούνται από φυσαλίδες αέρα, θραύσματα όγκων ή συχνά θρόμβους αίματος.

Το κλείσιμο μιας μικρής αρτηρίας μπορεί να περάσει απαρατήρητο, αλλά εάν χτυπήσει μια μεγάλη αρτηρία, το άτομο εμφανίζει ξαφνικό θωρακικό πόνο, δύσπνοια, αυξημένη εφίδρωση, αίσθημα παλμών, κυάνωση και τελικά θάνατο. Η πνευμονική εμβολή αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των θανάτων σε μεγάλα νοσοκομεία.