Σχόλια

Εμφύσημα


Το εμφύσημα είναι πολύ σπάνιο σε άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Είναι η πλήρης απόφραξη των βρόγχων, με αυξημένη αντίσταση στη διέλευση του αέρα, ειδικά κατά τη διάρκεια των εκπνοών. Έτσι, μπορεί να συμβεί ρήξη των τοιχωμάτων των κυψελίδων, με σχηματισμό μεγάλων κοιλοτήτων. Αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα του πνεύμονα στην απορρόφηση οξυγόνου και υπάρχει υπερφόρτωση της καρδιάς για να αντισταθμιστεί η ανεπάρκεια του πνεύμονα. Η υπερφόρτωση αναγκάζει τους περισσότερους ασθενείς με εμφύσημα να πεθάνουν από καρδιακή ανεπάρκεια.

Καρκίνος πνεύμονα

Το κάπνισμα είναι η κύρια αιτία του καρκίνου του πνεύμονα, Το 80% αυτού του καρκίνου θα μπορούσε να αποφευχθεί αν οι άνθρωποι σταμάτησαν το κάπνισμα. Πολλές ουσίες που περιέχονται στα τσιγάρα είναι καρκινογόνες. Τα καρκινικά κύτταρα που προέρχονται από τους πνεύμονες πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και μπορεί να εισβάλλουν σε άλλους ιστούς στο σώμα, όπου προέρχονται νέοι όγκοι.