Άρθρα

Χημικοί μεσολαβητές σε συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό SNPA


Σε συμπαθητικά και παρασυμπαθητικά SNPA γάγγλια, χημικές συνάψεις συμβαίνουν μεταξύ των νευρώνων προ-γαγγλίων και μετα-γαγγλίων.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ουσία του νευροδιαβιβαστή της συνάψεως είναι η ακετυλοχολίνη.

Στους τερματισμούς των μεταγονιδιακών νευρώνων, που συνυπάρχουν με τα τελεστικά όργανα, ωστόσο, η ουσία του νευροδιαβιβαστή δεν είναι η ίδια για τους δύο κλάδους του SNPA. Στο παρασυμπαθητικό SNPA, ο νευροδιαβιβαστής είναι ακετυλοχολίνη, όπως σε γαγγλιακές συνάψεις. Σε συμπαθητικό SNPA, ο νευροδιαβιβαστής είναι, με λίγες εξαιρέσεις, το νορεπινεφρίνη. Μία τέτοια εξαίρεση είναι η μεταγευγιονική παρασυμπαθητική ίνα που ανοίγει τους ιδρωτοποιούς αδένες, των οποίων ο νευροδιαβιβαστής είναι ο ακετυλοχολίνη.