Άρθρα

Καρδιακές κινήσεις: συστολική και διαστολική


Η κοιλιακή συστολή είναι γνωστή ως systole και σε αυτό συμβαίνει η εκκένωση των κοιλιών. Η κοιλιακή χαλάρωση είναι γνωστή ως διαστολής και σε αυτό το στάδιο οι κοιλίες λαμβάνουν αίμα από τους κόλπους.

Η κοιλιακή σύσπαση στη συνέχεια ωθεί το αίμα στις πνευμονικές και αορτικές αρτηρίες, των οποίων οι ημιτελείς βαλβίδες (τρεις μεμβράνες ημι-φεγγαριού) ανοίγουν για να επιτρέψουν το αίμα να περάσει. Μόλις φθάσει στα αγγεία αυτά, η επιστροφή αίματος (αναρροής) στις κοιλίες από την αορτή και τις πνευμονικές αρτηρίες αποτρέπεται από το ξαφνικό κλείσιμο αυτών των ίδιων βαλβίδων.