Πληροφορίες

Βιοτεχνολογία


Η βιοτεχνολογία είναι η μελέτη και ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και η χρήση τους για παραγωγικούς σκοπούς.

Δηλαδή, η τεχνολογία βασίζεται στη βιολογία, που χρησιμοποιείται κυρίως στη γεωργία, την επιστήμη των τροφίμων και την ιατρική. Ακολουθούν μερικά θέματα σχετικά με το θέμα αυτό.

Γονιδιακή θεραπεία
Κλωνοποίηση
Αναπαραγωγική κλωνοποίηση
Θεραπευτική κλωνοποίηση
Βλαστικά κύτταρα
Διαγονιδιακά: κακοί ή καλοί;

Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για χειρισμό γονιδίων
Ένζυμα περιορισμού
Ο πολλαπλασιασμός των θραυσμάτων DNA - PCR
Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA