Λεπτομερέστερα

Νευρικός ιστός


Τα κύτταρα των νευρικών ιστών καλούνται νευρώνες, τα οποία είναι σε θέση να δέχονται ερεθίσματα και να μεταφέρουν πληροφορίες σε άλλα κύτταρα μέσω του νευρική ώθηση.

Οι νευρώνες έχουν σχήμα αστεριού και είναι εξειδικευμένα κύτταρα. Εκτός από αυτά, ο νευρικός ιστός έχει επίσης και άλλους κυτταρικούς τύπους, όπως γλοιακά κύτταρατου οποίου η λειτουργία είναι να θρέψει, να διατηρήσει και να προστατεύσει τους νευρώνες. Ο ιστός βρίσκεται στα όργανα του νευρικού συστήματος όπως ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός.