Σύντομα

Κυτταροκίνηση - Διαχωρισμός κυττάρων


Το διαμέρισμα δύο αντιγράφων ονομάζεται a κυτοκίνες και εμφανίζεται στο ζωικό κύτταρο από το εξωτερικό προς τα μέσα, δηλαδή, σαν να το στέλεχος στραγγαλίστηκε και να χωριστεί σε δύο (κεντροκυτταρική κυτταροκίνηση).

Υπάρχει μια κατανομή των οργανιδίων στα δύο αδελφά κύτταρα. Σημειώστε ότι η κυτοκίνη είναι στην πραγματικότητα η διάσπαση του κυτταροπλάσματος. Αυτή η διαίρεση μπορεί να ξεκινήσει ήδη σε αναφάση, ανάλογα με το κύτταρο.