Λεπτομερέστερα

Αναφορά - Φάση εκτόπισης


Οι ίνες της ατράκτου αρχίζουν να συντομεύονται. Ως αποτέλεσμα, κάθε παρτίδα αδελφών χρωμοσωμάτων τραβιέται στους αντίθετους πόλους του κυττάρου ("ana" υποδεικνύει την προς τα πίσω κίνηση).

Καθώς κάθε χρωμόδιο γίνεται ένα νέο χρωμόσωμα, μπορεί να θεωρηθεί ότι το κύτταρο είναι προσωρινά τετραπλοειδές.

Telophase - τελική φάση (telos = end)

  • Τα χρωμοσώματα αρχίζουν τη διαδικασία της αναπνοής.
  • Οι πυρήνες επανεμφανίζονται στους νέους κυτταρικούς πυρήνες.
  • Η βιβλιοθήκη αναδιοργανώνεται σε κάθε παιδικό πυρήνα.
  • Κάθε ζευγάρι centriole βρίσκεται ήδη στην οριστική θέση στα μελλοντικά θυγατρικά κελιά.