Άρθρα

RNA: Μια απλή αλυσίδα


Τα μόρια RNA αποτελούνται από μια αλληλουχία ριβονουκλεοτιδίων, σχηματίζοντας ένα μονό κλώνο (κλώνο).

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι RNA, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους σε μοριακό βάρος: (ή rRNA) · αγγελιοφόρο RNA, που αντιπροσωπεύεται από mRNA (ή mRNA) · και RNA φορέα, που αντιπροσωπεύεται από tRNA (ή tRNA).

  • Το ριβοσωματικό RNA είναι το υψηλότερο μοριακό βάρος και το κύριο συστατικό του ριβοσώματος, οργανοειδές που σχετίζεται με τη σύνθεση πρωτεϊνών στο κύτταρο.
  • Το αγγελιοφόρο RNA έχει ενδιάμεσο μοριακό βάρος και δρα μαζί με ριβοσώματα στην πρωτεϊνική σύνθεση.
  • Το RNA φορέα είναι το ελαφρύτερο από τα τρία και φορτώνεται με τη μεταφορά των αμινοξέων που θα χρησιμοποιηθούν στη σύνθεση πρωτεϊνών.