Πληροφορίες

Μεταφορά μέσω μεμβράνης πλάσματος


Η ικανότητα μιας μεμβράνης να διασχίζεται από ορισμένες ουσίες και όχι από άλλες ορίζει την διαπερατότητα.

Σε μια λύση είναι η διαλύτη (διασπορά υγρού μέσου) και το διαλυμένη ουσία (διαλυμένο σωματίδιο). Οι μεμβράνες ταξινομούνται σύμφωνα με τη διαπερατότητα σε 4 τύπους:

α) Διαπερατό: επιτρέπει τη διέλευση του διαλύτη και της διαλυτής ουσίας.

β) Αδιάβροχο: δεν επιτρέπει να διέλθει ο διαλύτης ή η διαλυμένη ουσία.

γ) Ημιδιαπερατό: επιτρέπει στον διαλύτη να μην διέλθει,

δ) Επιλεκτικά διαπερατό: επιτρέπει τη διέλευση του διαλύτη και ορισμένων τύπων διαλυτής ουσίας.

Αυτή η τελευταία ταξινόμηση ταιριάζει στη μεμβράνη πλάσματος.

Η τυχαία διέλευση σωματιδίων εμφανίζεται πάντα από ένα σημείο υψηλότερης συγκέντρωσης σε άλλο με χαμηλότερη συγκέντρωση (υπέρ του συγκέντρωση συγκέντρωσης). Αυτό συμβαίνει μέχρις ότου η κατανομή των σωματιδίων είναι ομοιόμορφη. Μόλις επιτευχθεί ισορροπία, η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ δύο μέσων γίνεται αναλογική.

Η διέλευση των ουσιών μέσω κυτταρικών μεμβρανών περιλαμβάνει διάφορους μηχανισμούς, ανάμεσα στους οποίους μπορούμε να αναφέρουμε:

Παθητική μεταφορά

Όσμωση

Απλή διάχυση

Εύκολη διάχυση

Ενεργή μεταφορά

Αντλία νατρίου και καλίου

Ενδοκύτωση και Εξοκύτωση

Πινόκτυση

Φαγοκυττάρωση