Σύντομα

Εξοκύτωση


Ενώ στις ενδοκυττάριες ουσίες εισέρχονται κύτταρα, υπάρχει μια αντίστροφη διαδικασία: εξωκύτωση.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενδοκυτταροποίηση, το υλικό υφίσταται μετασχηματισμούς και τα προκύπτοντα προϊόντα απορροφούνται μέσω της μεμβράνης του οργανισμού και παραμένουν όσα παραμένουν στη χοληδόχο κύστη από την οποία θα απομακρυνθούν στη συνέχεια.

Η εξωκύτωση επιτρέπει έτσι την απέκκριση και την έκκριση ουσιών και λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια: μετανάστευση, σύντηξη και απελευθέρωση. Στην πρώτη, κηλίδες εξωκυττάρωσης ταξιδεύουν μέσω του κυτταροπλάσματος. Στη δεύτερη, η κυψελίδα συγχωνεύεται με την κυτταρική μεμβράνη. Τέλος, τα περιεχόμενα της χοληδόχου κύστης απελευθερώνονται στο εξωκυτταρικό μέσο.