Λεπτομερέστερα

Ενδοκύτωση (συνέχεια)


Πινόκτυση

Στην περίπτωση αυτή, τα κυστίδια είναι μικρά και το κύτταρο τρώει διαλυτά μόρια τα οποία διαφορετικά θα δυσκολευτούν να διεισδύσουν στη μεμβράνη.

Ο πηνοκυτταρικός μηχανισμός περιλαμβάνει την ενεργειακή δαπάνη και είναι πολύ επιλεκτικός για ορισμένες ουσίες όπως τα άλατα, τα αμινοξέα και ορισμένες πρωτεΐνες, όλα υδατοδιαλυτά.

Αυτή η διαδικασία, η οποία συμβαίνει σε πολλά κύτταρα, έχει μεγάλη σημασία για την ιατρική: η περαιτέρω μελέτη μπορεί να επιτρέψει τη θεραπεία κυτταρικών ομάδων με ουσίες που γενικά δεν διεισδύουν στην κυτταροπλασματική μεμβράνη (αραίωσή τους σε διάλυμα που περιέχει όπως η λευκωματίνη, προκαλώντας την ουσία να ακολουθήσει την αλβουμίνη στο κύτταρο και να εκτελέσει τη λειτουργία της εκεί).