Άρθρα

Ενδοκύτωση και Εξοκύτωση


Ενώ η απλή και εύκολη διάχυση και η ενεργή μεταφορά είναι μηχανισμοί εισόδου ή εξόδου για μικρά μόρια και ιόντα, μεγάλα μόρια ή ακόμη και σωματίδια που αποτελούνται από μοριακά συσσωματώματα μεταφέρονται μέσω άλλων διεργασιών.

Ενδοκύτωση

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη μεταφορά ουσιών από το εξωκυτταρικό μέσο μέσω κυψελίδων με μεμβράνη, οι οποίες ονομάζονται κυστίδια ενδοκυττάρωσης ή ενδοκυτταρική. Αυτά σχηματίζονται με διόγκωση της μεμβράνης του πλάσματος, ακολουθούμενη από σύντηξη και διαχωρισμό ενός τμήματος αυτού.

Υπάρχουν τρεις τύποι ενδοκυττάρωσης:

- Πινόκτυση
- Φαγοκυττάρωση
- Μεσογειακή ενδοκυττάρωση

Από δω και στο εξής, θα μελετήσουμε το καθένα από αυτά.