Σχόλια

Επιστήμες (σελίδα 2)


Προέλευση της ζωής
Πώς προέκυψε η ζωή;
Γενικά Χαρακτηριστικά των Ζωντανών Όντων
Οργάνωση κυττάρων
Τύποι κυττάρων
Ζωικά κύτταρα
Plant Cell
Βιοποικιλότητα
Ταξινόμηση των Ζωντανών Όντων
Εξέλιξη
Απολιθώματα
Ιοί
Εμβόλια και οροί
Ζώντα Όντα (Βασιλεία)
Monera Kingdom (Βακτήρια / Αρχαία)
Αντιθετικό Βασίλειο
Βασίλειο των μυκήτων
Βασίλειο των Ζώων
Ασπόνδυλα
Porifers
Cnidarian
Flatworms
Ταινίες
Schistosomes
Nematelmints
Οξυουρία
Filariasis
Ασπασία
Αγκυλόστομα
Shellfish
Annelids
Αρθρόποδα
Οστρακόδερμα
Αραχίδες
Kilopods
Διπλόποδα
Έντομα
Εχινόδερμα
Σπονδυλωτά
Ψάρια
Αμφίβια
Ερπετά
Πουλιά
Θηλαστικά
Φυτικό βασίλειο
Βρυόφυτα
Pteridophytes
Gymnosperms
Αγγειοσκλήρυνση
Ανθρώπινο σώμα
Σύστημα γεννητικών οργάνων
Αναπαραγωγή
Αντισυλληπτικές μέθοδοι
Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
Πεπτικό σύστημα
Τρόφιμα
Φροντίδα φαγητού
Αναπνευστικό Σύστημα
Κυκλοφορικό σύστημα
Ομάδες αίματος
Λεμφικό σύστημα
Σύστημα αποβολής
Άλλα συστήματα
Νευρικό σύστημα
Ενδοκρινικό σύστημα
Διαβήτης
Αναβολικά
Σκελετικό σύστημα
Σκελετικές παραμορφώσεις
Σύστημα μυών
Cell
Cell Division
Επίπεδα της οργάνωσης του ανθρώπινου σώματος
Υφάσματα
Οργανα
Συστήματα
Συναίσθητα όργανα
Όραμα
Οπτικές ασθένειες
Ακρόαση
Οσμή
Γεύση
Τακτική

Φυσική
Εισαγωγή στη Μηχανική
Βάρη και μετρήσεις
Πώς να διαιρέσετε τη φυσική;
Μηχανική
Το μεγαλείο της κινηματικής
Μέση ταχύτητα
Στιγμιαία ταχύτητα
Κλίμακες και διανυσματικές ποσότητες
Αντοχή
Ο Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα
Ο Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα
Ο Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα
Δύναμη τριβής
Κεντροκεντρική δύναμη
Απλές μηχανές, εργασία και ενέργεια
Μοχλοί
Τροχαλίες και τροχαλίες
Το κεκλιμένο επίπεδο
Η έννοια της εργασίας

Ενέργεια
Πιθανή ενέργεια
Μηχανική ενέργεια
Κινητική ενέργεια
Ισχύς

Θερμό
Εύρος θερμοκρασίας
Θερμική επέκταση και συστολή
Θερμομετρικές κλίμακες
Θερμική ισορροπία
Διαδικασίες ανταλλαγής θερμότητας
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική μεταφορά
Θερμική ακτινοβολία
Απορρόφηση και θερμική ανάκλαση

Κύματα
Η έννοια του κύματος
Τύποι κυμάτων
Στοιχεία ενός κύματος
Θεμελιώδης εξίσωση
Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

Ο ήχος
Τι είναι καλό;
Ταχύτητα ήχου
Φυσιολογικές ιδιότητες

Οπτική
Εισαγωγή στην Οπτική
Συστατικά λευκού φωτός
Πρωτογενή χρώματα του φωτός
Αντανάκλαση και απορρόφηση φωτός
Ο σχηματισμός των σκιών
Εικόνες επίπεδου καθρέφτη
Κυρτές εικόνες Mirror
Εικόνες σε κοίλους καθρέφτες
Διάθλαση φωτός

Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός
Ηλεκτρικά φορτία
Φορτισμένα σώματα
Τριβή και ηλεκτροδότηση επαφής
Ηλεκτρικοί αγωγοί
Ηλεκτρικό ρεύμα
Πιθανή διαφορά
Ηλεκτρική αντίσταση
Ηλεκτρική ισχύς
Οι μαγνήτες
Ηλεκτρομαγνήτες

Δεν βρήκατε το περιεχόμενο που αναζητούσατε; Κάντε κλικ εδώ και στείλτε την πρότασή σας.