Σύντομα

Φωτοσύνθεση και Ηλεκτρονική


Με την πρώτη ματιά η φωτοσύνθεση έχει ελάχιστη ή καθόλου σχέση με τα ηλεκτρονικά, ωστόσο υπάρχει δυνητικά ισχυρή σχέση μεταξύ αυτών των δύο πεδίων γνώσης.

Σήμερα, επιδιώκουμε να αναπτύξουμε τεχνολογίες μετάδοσης πληροφοριών όσο το δυνατόν ταχύτερα και πιο συμπαγή, φθάνοντας στη μοριακή διάσταση (νανοτεχνολογία).

Επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τα ηλεκτρόνια με το φως στη διαδικασία της μετάδοσης πληροφοριών, όπως συμβαίνει σήμερα στα καλώδια οπτικών ινών στην τηλεφωνία. Εδώ γίνεται η διεπαφή μεταξύ των δύο πεδίων γνώσης, φωτοσύνθεσης και ηλεκτρονικών.


Καλώδιο οπτικών ινών

Με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα φυτά απορροφούν το φως και τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουν την κίνηση αυτής της απορροφούμενης ενέργειας από την κεραία στα κέντρα αντίδρασης και πώς να μετατρέψει το φως σε ηλεκτρική ενέργεια και τέλος χημική ενέργεια, να οικοδομήσουμε υπολογιστές σε μοριακή κλίμακα. Στην πραγματικότητα, στην επιστημονική βιβλιογραφία έχουν επισημανθεί αρκετά λογικά στοιχεία που βασίζονται σε τεχνητά κέντρα αντίδρασης.

Φωτοσύνθεση και ιατρική

Το φως μπορεί να είναι πολύ επιβλαβές εάν δεν ελέγχεται σωστά. Παραδείγματα είναι οι πολυάριθμες περιπτώσεις καρκίνου του δέρματος. Τα φυτά πρέπει να απορροφούν το φως με ελάχιστη ζημιά στον εαυτό τους. Κατανόηση των αιτιών ελαφριάς ζημίας και μηχανισμούς φυσικής προστασίαςμπορεί να μας ωφελήσει σε περιοχές εκτός της φωτοσύνθεσης όπως είναι η ιατρική. Για παράδειγμα, ορισμένες ουσίες όπως χλωροφύλλη τείνουν να εντοπίζονται σε ιστούς όγκου. Ο φωτισμός αυτών των όγκων θα προκαλούσε φωτοχημική βλάβη, η οποία θα μπορούσε να εξοντώσει τον όγκο χωρίς συνέπεια σε υγιή ιστό.

Μια άλλη ιατρική εφαρμογή είναι η χρήση ουσιών που μοιάζουν με χλωροφύλλη για να οριοθετήσουν την καρκινική περιοχή υγιούς ιστού. Η φωτοχημική βλάβη στον ιστό δεν συμβαίνει καθώς οι αρχές της φωτοσύνθεσης χρησιμοποιήθηκαν για τη μετατροπή της απορροφώμενης ενέργειας σε θερμότητα.