Πληροφορίες

Τα ασπόνδυλα


Τα ζώα δεν έχουν σπονδυλική στήλη είναι ασπόνδυλα.

Έντομα - Έχουν 6 πόδια.

Αραχίδες - Έχουν 8 πόδια.

Οστρακόδερμα - Έχουν πολλά πόδια και συχνά έχουν νύχια.

Σεντόνια - Έχουν πολλά πόδια: μπορούν να φτάσουν εκατό!

Shellfish- Έχουν ένα μαλακό σώμα, με ή χωρίς κέλυφος.

Σκουλήκια - Έχουν ένα μαλακό, κυλινδρικό ή επίπεδο σώμα.