Πληροφορίες

Κύκλος άνθρακα


Τα φυτά εκτελούν φωτοσύνθεση αφαιρώντας άνθρακα από CO2 του περιβάλλοντος για τη μορφοποίηση της οργανικής ύλης.

Η τελευταία οξειδώνεται με τη διαδικασία κυτταρικής αναπνοής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του CO2 στο περιβάλλον. Α την αποσύνθεση και την καύση ορυκτών καυσίμωνs (άνθρακας και πετρέλαιο) επίσης απελευθερώνει CO2 στο περιβάλλον.

Επιπλέον, η αύξηση του περιεχομένου CO2 ατμοσφαιρικές αιτίες επιδείνωση της "φαινόμενο του θερμοκηπίου"η οποία μπορεί να οδηγήσει στην απόψυξη των παγετώνων και των πολικών πάγων με συνέπεια την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την πλημμύρα των παράκτιων πόλεων.