Πληροφορίες

Κύκλος οξυγόνου


Ο κύκλος του οξυγόνου συνδέεται στενά με τον κύκλο άνθρακα, καθώς η ροή και των δύο συνδέεται με τα ίδια φαινόμενα: φωτοσύνθεση και αναπνοή.

Οι διεργασίες φωτοσύνθεσης απελευθερώνουν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, ενώ αναπνοή και καύση τον καταναλώνει.

Μέρος του O2 της στρατόσφαιρας μετασχηματίζεται με την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων στο όζον (Ο3). Αυτό σχηματίζει ένα στρώμα που δρα ως φίλτρο, εμποδίζοντας τη διείσδυση 80% υπεριώδους ακτινοβολίας. Η σταθερή απελευθέρωση χλωροφθορανθράκων (CFC) οδηγεί στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.