Λεπτομερέστερα

Σλαβισμό ή σύμφυλη


Είναι μια ένωση στην οποία ένα είδος επωφελείται από τις δραστηριότητες ενός άλλου είδους. Ο Lineu περιέγραψε αυτή τη σχέση με κάποια χάρη, δηλώνοντας: Aphis formicarum vacca (η αφίδα του γένους Aphis είναι η «αγελάδα» των μυρμηγκιών).

Από τη μία πλευρά, η σκλαβιά έχει εχθρικά χαρακτηριστικά, καθώς οι αφίδες κρατούνται αιχμάλωτοι μέσα στον μυελό.

Παρόλα αυτά, μπορεί να εξεταστεί μια αρμονική σχέση, καθώς οι αφίδες επωφελούνται επίσης από την ευκολία εύρεσης τροφής και ακόμη και από την καλή μεταχείριση που τους δίνεται από τα μυρμήγκια (μεταφορά, προστασία κλπ.). Αυτή η συσχέτιση θεωρείται αρμονική και ειδική περίπτωση πρωτοκόλλου από πολλούς συγγραφείς, αφού η ένωση δεν είναι υποχρεωτική για επιβίωση.