Σύντομα

Ενδοκοινοτικός ανταγωνισμός


Είναι η μη ζωντανή ενδοειδική σχέση μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους όταν ανταγωνίζονται για τους ίδιους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ιδίως τον χώρο και τα τρόφιμα.

Αυτή η σχέση καθορίζει την πυκνότητα των εμπλεκόμενων πληθυσμών.

Κανιβαλισμός

Το Cannibal είναι το άτομο που σκοτώνει και τρώει ένα άλλο από το ίδιο είδος. Παρουσιάζεται με σκορπιούς, αράχνες, ψάρια, πλανητικούς, τρωκτικά κ.λπ.

Στο ανθρώπινο είδος, όταν υπάρχει, ονομάζεται ανθρωποφάγος (από την ελληνική ανθρωπός, ο άνθρωπος; phagein, φάτε).