Σχόλια

Μίσθωση


Είναι ο σύλλογος στον οποίο ωφελεί μόνο ένα είδος (ενοικιαστής) αναζητώντας καταφύγιο ή στήριξη στο σώμα άλλου είδους (οικοδεσπότης) χωρίς να το βλάψει.

Πρόκειται για μια ένωση παρόμοια με την commensalism, που δεν περιλαμβάνει τρόφιμα. Παραδείγματα:

  • Garfish και Holoturia - Ο Gar έχει ένα λεπτό και επιμηκυμένο σώμα και προστατεύει από τη δράση των αρπακτικών που καταφεύγουν μέσα στα holoturias (αγγούρια της θάλασσας) χωρίς να τους βλάπτουν.
  • Επιφυλακτικότητα - Epiphytes (epi, top) είναι τα φυτά που αναπτύσσονται σε μεγαλύτερους κορμούς χωρίς να παρασιτοποιούνται. Οι επιφάνειες είναι ορχιδέες και βρωμιάδες που, που ζουν σε δέντρα, λαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακού φωτός.