Πληροφορίες

Αρμονικές εξειδικευμένες σχέσεις


Εμφανίζονται μεταξύ οργανισμών διαφορετικών ειδών. Περιλαμβάνουν πρωτόκολλο, αλληλοβοηθητικό, συναισθηματικό και τεντινισμό.

Είναι μια ένωση στην οποία ένα είδος - το δείπνο - ωφελείται, χωρίς να προκαλεί όφελος ή βλάβη στον άλλο. Ο όρος γεύμα έχει μια πιο κυριολεκτική ερμηνεία: «το δείπνο είναι αυτός που τρώει στο τραπέζι του άλλου».

Το Remora είναι ένα ψάρι με βεντούζα που προσκολλάται στη μήτρα του καρχαρία. Μαζί με τα πιλοτικά ψάρια, που κολυμπούν σε κοπάδια γύρω από τον καρχαρία, εκμεταλλεύεται τα απορρίμματα τροφίμων που πέφτουν στο στόμα του μεγάλου "οικοδεσπότη" της.

Α Entamoeba coli Πρόκειται για ένα συζυγικό πρωτόζωο που ζει στο ανθρώπινο έντερο όπου τρέφει τα υπολείμματα της πέψης.